Gezond drinkwater -> Goed onderwijs -> Eerlijke kansen

1 jaar lang een hele klas of school sponsoren kan al vanaf 250 euro

Gezond drinkwater -> Goed onderwijs -> Eerlijke kansen

U geeft hem 1 jaar schoon drinkwater voor slechts 10 euro!

Gezond drinkwater -> Goed onderwijs -> Eerlijke kansen

U maakt het verschil. Schoon drinkwater vergroot hun kansen.

Drinkwater voor Scholen

In een land waar 50% van de sterfte kan worden toegeschreven aan ziekten die te maken hebben met drinkwater, vormen kinderen (en die zijn er nogal wat hier in Afrika!) een bijzonder kwetsbare groep. Vele duizenden kinderen krijgen dagelijks op school schoon drinkwater en hoeven daardoor geen lessen te verzuimen door diarree of andere aandoeningen.


Hoe werkt het leveren aan scholen logistiek?
Dezelfde 2 trucks die DWL overdag gebruikt voor andere doeleinden, worden voor dag en dauw (dag begint hier op de evenaar altijd om ca. 06:15 uur en dauw is er eigenlijk nooit) voorzien van grote gesteriliseerde tanks (2.500 liter – 5.000 liter) die rechtsreeks uit de fabriek worden gevuld met gezond Dutch Water.
De trucks gaan met hun waardevolle lading op weg naar scholen waar zij het drinkwater overpompen in een eveneens gesteriliseerde tank van de school. Scholen variëren in leerlingenaantal van 300 (klein) tot 3.000 (zeer groot). Grote scholen worden frequenter bevoorraad dan kleinere scholen omdat een grote opslagtank een hygiëne risico met zich meebrengt en bovendien erg kostbaar is. De plaatsing van drinkwatertanks in scholen is zodanig gekozen dat de trucks er makkelijk bij kunnen.
De plek moet ook veilig zijn, anders wordt het drinkwater gewoon gestolen!

De scholen bevinden zich veelal in arme en weinig toegankelijke gebieden waar hobbelige zandwegen naar toe leiden. Vaak uitdagende routes met 5 tot 7 ton schoon drinkwater aan boord. De Countyoverheid, niet echt gehinderd door sterke gevoelens van piëteit, heft nog even 1,024 Keniaanse Schillingen (ca. € 10) voor de passage van een County grens over een overigens niet onderhouden weg. Bij de County moet de schoorsteen ook roken! Er zijn overigens nauwelijks schoorstenen in Kenya.

De levering van Stichting Waterpas Drinkwater aan scholen wordt steevast begeleid door zeer veel en zeer enthousiaste joelende kinderen. Een dankbaar werkje dus! Na de levering van Water aan scholen weer snel terug naar de fabriek om de warehouses te bevoorraden.
En dan de logistiek van individuele waterdistributie aan kinderen!
Met 100 kinderen om beurten uit dezelfde beker drinken op school is niet bevorderlijk voor de hygiëne. Vandaar dat DWL van haar plastic restafval (jerrycans die aan het einde van hun levenscyclus zijn) zelf drinkbekers maakt voor alle kinderen met gegoten een logo en de rondom tekst: healthy drinking water for all children. De Van Dam Foundation heeft het mogelijk gemaakt dat DWL deze bekers kon gaan produceren.

recycled drinkbekers

recycled drinkbekers

Nieuwsoverzicht

Giften zijn aftrekbaar

Afrika

IBAN: NL80 RABO 0154 8091 60
E-mail: info@stichtingwaterpas.nl