Geweldig om je in te zetten voor deze kinderen!

Schoon drinkwater helpt bij beter onderwijs

Geweldig om je in te zetten voor deze kinderen!

Met eigen ogen het nut van de steun aanschouwd

Geweldig om je in te zetten voor deze kinderen!

Bestuursleden op bezoek bij Dutch Water

Ambassadeurs

Het bestuur wordt ondersteund door de volgende Ambassadeurs:
Stichting Waterpas is trots op zijn Ambassadeurs

Tineke Huizinga

Directeur Wilde Ganzen

Schaarste aan gezond drinkwater. Stichting Waterpas zet zich in om de allerarmste kinderen van schoon drinkwater te voorzien, zodat ze gezonder opgroeien, hun school kunnen afmaken en zo hun kansen verbeteren. Een uitstekend initiatief dat zeker steun verdient!


Sjaak Brouwer

Algemeen Directeur Miele Nederland

Bij de ontwikkeling van Miele apparaten besteden we zeer veel aandacht aan een zo laag mogelijk energieverbruik. Voor de was- en afwasautomaten richten we ons tevens op een spaarzaam gebruik van water. In de wetenschap dat slechts drie procent van al het water op aarde drinkbaar is en dat Miele was- en afwasautomaten, hoe zuinig ook, deze kostbare grondstof verbruiken, dragen wij de stichting Waterpas en haar missie “Gezond en betaalbaar drinkwater voor iedereen in ontwikkelingslanden” een warm hart toe.


Peter Brussel

voormalig lid Raad van Bestuur Blokker groep

Al 10 jaar geleden, toen ik nog leiding gaf aan BCC ontmoette ik een van de oprichters van Dutch Water en was ik onder de indruk van zijn ideële ondernemerschap. Ik vind het prachtig om te zien hoe goed het bedrijf Dutch Water zich ontwikkelt en hoe welkom de steun van Stichting Waterpas voor de kinderen op arme scholen is. Hiermee krijgen zij ook eerlijke kansen. En daar zet ik me graag voor in.


John Brands

General Manager Retail bij JACOBS DOUWE EGBERTS (JDE)

Tussen september 2009 en juni 2010 hebben we als gezin in Kenia gewoond voor de adoptie van onze jongste zoon Philip. Onze band met het land is dus intens en bevindt zich dagelijks in ons midden! We weten dus van dichtbij hoe moeilijk het voor veel Kenianen is om aan schoon drinkwater te komen, voor zichzelf maar zeker ook voor hun kinderen. De Kenianen verdienen onze steun voor schoon drinkwater en ik zet me daar graag voor in!


Jelle de Jong

Algemeen Directeur IVN

De aardbol bestaat voor 70% uit water. De mens bestaat voor 70% uit water. Maar veel kinderen in Kenia hebben niet te drinken. Dat moet veranderen!


Jan Kat

voormalig CEO Detailresult (o.a. Dirk, Dekamarkt)

Als mijn eerdere werkzaamheden voor de FAO in West Afrika me iets duidelijk hebben gemaakt dan is het wel het belang van water. Voor de groei van voedsel, voor de bereiding van het eten en als drinkwater het hele jaar door. Met name dit laatste, voor ons zo vanzelfsprekend, maar in Afrika vaak ver weg en van slechte kwaliteit. Dit moet en kan anders! Alle initiatieven om de situatie te verbeteren verdienen onze volledige en actieve ondersteuning.


Willem Lageweg

Voormalig Directeur MVO Nederland

Ik ben al vele jaren een vriend van de Samburustam in het noorden van Kenia. Ik werf voor SEED Samburu fondsen en zet mijn netwerk in voor nuttige contacten en projecten. Door mijn functie bij MVO Nederland beschik ik over een groot netwerk in zowel het bedrijfsleven als bij de overheid. Ik zal mij in die kringen graag opwerpen als ambassadeur en pleitbezorger van Stichting Waterpas.


Steven van Nieuwenhuijzen

Directeur distributie & online, TUI

Als liefhebbende en vakmatige reiziger kom ik graag en vaak in Afrika, geniet ik van al het moois dat het te bieden heeft en blijf ik tegelijkertijd buikpijn houden van de schrille contrasten op dat continent. Het is onrechtvaardigheid hoe gezondheid, verantwoord voedsel en drinkwater is verdeeld in de wereld. De manier waarop DWL en Stichting Waterpas een bijdrage aan levert aan het gezonder maken van de wereld, onder andere door het bieden van werkgelegenheid en scholing in Afrika en door daarnaast de meest kansarmen te ondersteunen met het meest essentiële element voor de gezondheid van de mens, ondersteun ik daarom van harte.


Erik Hietkamp

Directeur ICT Aegon

Met Dutch Water helpen we de locale bevolking niet alleen met noodzakelijk schoon en betaalbaar water, maar ook met het bieden van werkgelegenheid, opleiding en ontwikkeling. Door iets van jezelf te geven ben je in staat een betere wereld te creëren. Een prachtig voorbeeld van de wijze waarop ondernemen en hulp bieden aan de ontwikkeling van Kenia hand in hand kunnen gaan! Ik heb in november 2011 met eigen ogen mogen aanschouwen hoe groot een verschil schoon drinkwater maakt, toen ik diverse scholen en weeshuizen bezocht.


Jan Evert Post

CFO/COO Stichting Kinderopvang Humanitas

Waterpas zie ik als een symbool van een solide basis. Mooi dat ik daaraan kan meebouwen!


Peter Stoter

Algemeen Directeur Meteo Consult

Bij Meteo Consult hebben we ook te maken met water, soms veel, soms te weinig en een enkele keer op plaatsen waar we het niet verwacht hadden. Waterpas zorgt er voor dat drinkwater daar terecht komt waar het hard nodig is en dat doel ondersteun ik van harte!


Rick Voet

Directeur Eigenaar Maasdael Corporate Finance

Het ondernemende aspect in DWL spreekt mij bijzonder aan. Het streven naar een neutrale exploitatie van een waterfabriek geeft dit fantastische initiatief een duurzaam karakter. Daarnaast biedt DWL aan lokale families, door het scheppen van banen, perspectief op een betere en zelfstandige toekomst. Voor mij is DWL daarom veel meer dan schoon drinkwater alleen. DWL is voor mij een lichtend voorbeeld over hoe duurzame ontwikkelingshulp vormgegeven zou moeten worden.


Henk Jan Witteveen

Directeur-eigenaar Advieswereld.nl

De beschikking hebben over schoon drinkwater is een grondrecht voor elk mens op aarde. Stichting Waterpas levert een bescheiden, en tegelijkertijd belangrijke bijdrage om dit grondrecht voor mensen in Kenia te verwezenlijken. Ik wil hier graag een bijdrage aan leveren door vanuit mijn achtergrond als organisatie adviseur organisaties er toe te bewegen om actief een bijdrage te leveren aan het realiseren van de ambities en droom van Stichting Waterpas: toegankelijk en betaalbaar drinkwater voor zoveel mogelijk mensen in Afrika.


Birgitta Haesakkers

Algemeen Directeur European Pump Services

Wat voor de een vanzelfsprekend is, is voor een ander ondenkbaar, maar niet onhaalbaar


Hans van Dijk

Professor, TU Delft

ik ben onder de indruk van het idealisme en het enthousiasme van Stichting Waterpas en ik denk dat DWL de juiste formule en organisatie heeft om daadwerkelijk en duurzaam een impuls te geven aan de drinkwatervoorziening in Kenia.


Cees van der Meij

DGA Royal Lemkes

We zijn niet geroepen om succesvol te zijn, maar om trouw te zijn. Ontrouw is het niet willen nemen van risico’s. Risico’s nemen vereist trouw. DWL doet dat in alle opzichten. Trouw aan mensen, trouw aan eerlijk delen, trouw aan de natuur, trouw aan barmhartigheid, trouw aan haar principes. Zo’n club verdient mijn vertrouwen.


Joost Reintjes

Voormalig Nederlandse Ambassadeur in Nairobi

Als voormalig Nederlandse Ambassadeur in Nairobi weet ik hoe belangrijk water is voor de ontwikkeling van Kenia. De Nederlandse overheid ondersteunt vele Keniaanse initiatieven die waterproblemen helpen oplossen en stimuleert daarbij de inzet van Nederlandse expertise en een grotere rol voor het bedrijfsleven. De stichting Waterpas weet een verbinding te maken tussen enerzijds een commerciële aanpak in de waterproductie, onontbeerlijk om die productie op de lange termijn te verzekeren, en anderzijds een ‘pro-poor approach’, die het mogelijk maakt dat ook de armsten profiteren van het schone water dat DWL produceert. Innovatief en praktisch. Ik ondersteun dat van harte.


Reinier van den Berg

The blue planet. Zo wordt onze wereld wel genoemd. Een unieke planeet die bruist van het water. In zeeën en oceanen, in machtige rivieren op het land, in de atmosfeer als de buienwolken zich samenpakken, en zelfs in de aarde komen beken en rivieren voor. Met recht een blauwe planeet, die er vanuit de ruimte inderdaad ook mooi blauw uit ziet. 
Hoe kan het zo zijn dat er op deze waterrijke planeet zo veel dorst wordt geleden. Gebrek aan schoon drinkwater is nog altijd een enorm probleem. Dat misschien zelfs nog groter dreigt te worden. Steeds meer water wordt gebruikt in industrie en landbouw. Bovendien verandert het klimaat. Er zijn gebieden waar de regentijden weg blijven. Met alle gevolgen van dien. Op andere plaatsen regent het steeds vaker zo overvloedig dat modderstromen en overstromingen hun tol eisen.
Als meteoroloog en klimatoloog houd ik me dagelijks bezig met het water op aarde. De waterkringloop, aangedreven door zonne-energie, is als het ware de spil van het wereldwijde klimaat. De zon komt op voor een ieder op aarde. Maar de regen komt lang niet overal in voldoende hoeveelheden neer. Zonder water geen leven. Letterlijk en figuurlijk. Het is van het grootste belang om de kwetsbaarsten op aarde, die verstoken zijn van schoon water, te hulp te komen. Via stichting Waterpas wordt die hulp geboden. Natuurlijk, het is een druppel op een gloeiende plaat. Lang niet iedereen kan worden geholpen. Maar elke druppel telt. Dus daarom verbind ik mijn naam graag aan stichting Waterpas.Opdat nog meer mensenkinderen toegang zullen krijgen tot schoon waterGiften zijn aftrekbaar

Afrika

IBAN: NL80 RABO 0154 8091 60
E-mail: info@stichtingwaterpas.nl