Ambassadeurs

Wij zijn blij met de steun van onze ambassadeurs

In de loop der jaren hebben vele bekende en minder bekende personen hun steun voor het werk van Stichting Waterpas uitgesproken. Hier vindt u een selectie van deze ambassadeurs, die zich graag op deze manier voor dit geweldige doel uitspreken. Wilt u ook ambassadeur worden? Neem dan contact met ons op. U bent van harte welkom.

"The blue planet. Zo wordt onze wereld wel genoemd. Hoe kan het zo zijn dat er op deze waterrijke planeet zo veel dorst wordt geleden? Het is van het grootste belang om de kwetsbaarsten op aarde, die verstoken zijn van schoon water, te hulp te komen. Via stichting Waterpas wordt die hulp geboden. Natuurlijk, het is een druppel op een gloeiende plaat. Maar elke druppel telt. Dus daarom verbind ik mijn naam graag aan stichting Waterpas. Opdat nog meer mensenkinderen toegang zullen krijgen tot schoon water"

Reinier van den Berg

Meteoroloog

"De beschikking hebben over schoon drinkwater is een grondrecht voor elk mens op aarde. Stichting Waterpas levert een bescheiden en tegelijkertijd belangrijke bijdrage om dit grondrecht voor mensen in Kenia te verwezenlijken. Ik wil hier graag een bijdrage aan leveren door vanuit mijn achtergrond als organisatie adviseur organisaties er toe te bewegen om actief een bijdrage te leveren aan het realiseren van de ambities en droom van Stichting Waterpas: toegankelijk en betaalbaar drinkwater voor zoveel mogelijk mensen in Afrika."

Henk Jan Witteveen

DGA Advieswereld.nl

"Met Dutch Water helpen we de locale bevolking niet alleen met noodzakelijk schoon en betaalbaar water, maar ook met het bieden van werkgelegenheid, opleiding en ontwikkeling. Door iets van jezelf te geven ben je in staat een betere wereld te creëren. Een prachtig voorbeeld van de wijze waarop ondernemen en hulp bieden aan de ontwikkeling van Kenia hand in hand kunnen gaan! Ik heb in november 2011 met eigen ogen mogen aanschouwen hoe groot een verschil schoon drinkwater maakt, toen ik diverse scholen en weeshuizen bezocht."

Erik Hietkamp

CIO DAS

"Als voormalig Nederlandse Ambassadeur in Nairobi weet ik hoe belangrijk water is voor de ontwikkeling van Kenia. De Nederlandse overheid ondersteunt vele Keniaanse initiatieven die waterproblemen helpen oplossen en stimuleert daarbij de inzet van Nederlandse expertise en een grotere rol voor het bedrijfsleven. Stichting Waterpas weet een verbinding te maken tussen enerzijds een commerciële aanpak in de waterproductie, onontbeerlijk om die productie op de lange termijn te verzekeren, en anderzijds een ‘pro-poor approach’, die het mogelijk maakt dat ook de armsten profiteren van het schone water dat Dutch Water Ltd produceert. Innovatief en praktisch. Ik ondersteun dat van harte."

Joost Reintjes

Voormalig Nederlands ambassadeur Kenia

"Als liefhebbende en vakmatige reiziger kom ik graag en vaak in Afrika, geniet ik van al het moois dat het te bieden heeft en blijf ik tegelijkertijd buikpijn houden van de schrille contrasten op dat continent. Het is onrechtvaardigheid hoe gezondheid, verantwoord voedsel en drinkwater is verdeeld in de wereld. De manier waarop Dutch Water Ltd en Stichting Waterpas een bijdrage aan levert aan het gezonder maken van de wereld, onder andere door het bieden van werkgelegenheid en scholing in Afrika en door daarnaast de meest kansarmen te ondersteunen met het meest essentiële element voor de gezondheid van de mens, ondersteun ik daarom van harte."

Steven van Nieuwenhuijzen

Directeur Floral Trade Group

"Als mijn eerdere werkzaamheden voor de FAO in West Afrika me iets duidelijk hebben gemaakt dan is het wel het belang van water. Voor de groei van voedsel, voor de bereiding van het eten en als drinkwater het hele jaar door. Met name dit laatste, voor ons zo vanzelfsprekend, maar in Afrika vaak ver weg en van slechte kwaliteit. Dit moet en kan anders! Alle initiatieven om de situatie te verbeteren verdienen onze volledige en actieve ondersteuning."

Jan Kat

Eigenaar DekaMarkt

"Het ondernemende aspect in Dutch Water Ltd spreekt mij bijzonder aan. Het streven naar een neutrale exploitatie van een waterfabriek geeft dit fantastische initiatief een duurzaam karakter. Daarnaast biedt het aan lokale families, door het scheppen van banen, perspectief op een betere en zelfstandige toekomst. Stichting Waterpas en DWL zijn voor mij een lichtend voorbeeld over hoe duurzame ontwikkelingshulp vormgegeven zou moeten worden."

Rick Voet

Directeur / eigenaar Maasdael

"Schaarste aan gezond drinkwater is een serieus probleem. Stichting Waterpas zet zich in om de allerarmste kinderen van schoon drinkwater te voorzien, zodat ze gezonder opgroeien, hun school kunnen afmaken en zo hun kansen verbeteren.

Een uitstekend initiatief dat zeker steun verdient!"

Tineke Huizinga

Senator

"Bij de ontwikkeling van Miele apparaten besteden we o.a. veel aandacht aan een spaarzaam watergebruik. In de wetenschap dat slechts drie procent van al het water op aarde drinkbaar is, dragen wij de stichting Waterpas en haar missie “Gezond en betaalbaar drinkwater voor iedereen in ontwikkelingslanden” een warm hart toe."

Sjaak Brouwer

Voorheen directeur Miele Nederland

"We hebben als gezin in Kenia gewoond voor de adoptie van onze jongste zoon Philip. Onze band met het land is dus intens en bevindt zich dagelijks in ons midden! We weten dus van dichtbij hoe moeilijk het voor veel Kenianen is om aan schoon drinkwater te komen, voor zichzelf maar zeker ook voor hun kinderen.

De Kenianen verdienen onze steun voor schoon drinkwater en ik zet me daar graag voor in!"

John Brands

Voorzitter MT NL at JACOBS DOUWE EGBERTS

"Ik ben al vele jaren een vriend van de Samburustam in het noorden van Kenia. Ik werf voor SEED Samburu fondsen en zet mijn netwerk in voor nuttige contacten en projecten. Ik beschik over een groot netwerk in zowel het bedrijfsleven als bij de overheid.

Ik zal mij in die kringen graag opwerpen als ambassadeur en pleitbezorger van Stichting Waterpas."

Willem Lageweg

Eventueel bedrijfnaam bedrijfsnaam

"We zijn niet geroepen om succesvol te zijn, maar om trouw te zijn. Ontrouw is het niet willen nemen van risico’s. Risico’s nemen vereist trouw.

Dutch Water Ltd doet dat in alle opzichten. Trouw aan mensen, trouw aan eerlijk delen, trouw aan de natuur, trouw aan barmhartigheid, trouw aan haar principes.

Stichting Waterpas verdient mijn vertrouwen."

Cees van der Meij

Rentmeester Green Sparkle - DGA Royal Lemkes

"ik ben onder de indruk van het idealisme en het enthousiasme van Stichting Waterpas. Ik denk dat Dutch Water Ltd de juiste formule en organisatie heeft om daadwerkelijk en duurzaam een impuls te geven aan de drinkwatervoorziening in Kenia."

Prof. Ir. Hans van Dijk

Emeritus Hoogleraar Drinkwatervoorziening

"Bij mijn vorige werkgever Meteo Consult hadden we ook te maken met water, soms veel, soms te weinig en een enkele keer op plaatsen waar we het niet verwacht hadden.

Stichting Waterpas zorgt er voor dat drinkwater daar terecht komt waar het hard nodig is en dat doel ondersteun ik van harte!"

Peter Stoter

Operationeel directeur Timon

"Ik vind het prachtig om te zien hoe goed het bedrijf Dutch Water zich ontwikkelt en hoe welkom de steun van Stichting Waterpas voor de kinderen op arme scholen is.

Hiermee krijgen zij ook eerlijke kansen. En daar zet ik me graag voor in."

Peter Brussel

Voorzitter HISWA-RECRON

"Waterpas zie ik als een symbool van een solide basis. Mooi dat ik daaraan kan meebouwen!"

Jan-Evert Post

Directeur CTP BV

"Wat voor de een vanzelfsprekend is, is voor een ander ondenkbaar, maar niet onhaalbaar."

Birgitta Heasakkers

Financial manager EPS

"De aardbol bestaat voor 70% uit water. De mens bestaat voor 70% uit water. Maar veel kinderen in Kenia hebben niet te drinken. Dat moet veranderen!"

Jelle de Jong

Directeur IVN Nederland

Sponsormogelijkheden

Voor 10 euro geeft u een kind al een jaar lang schoon drinkwater. U kunt ook een klas, school of weeshuis adopteren.