Over ons

Wij willen eraan bijdragen dat zoveel mogelijk kinderen in Afrika zichzelf verder kunnen ontwikkelen.

Dat is goed voor hen, voor hun familie, voor hun land en voor hun continent. Wij doen dit door het gratis verstrekken van schoon drinkwater op scholen en weeshuizen in de regio Mombassa. Hierdoor gaan de kinderen meer naar school, zijn minder vaak ziek en volgen de lessen beter.

Door het drinkwater lokaal in te kopen ondersteunen we de social enterprise Dutch Water Ltd., die als doel heeft om zo goedkoop mogelijk gezond drinkwater te leveren aan de bevolking in de grote steden van Kenia. Wij streven naar continuïteit in waterinkoop en levering.

Vanaf 2020 willen we 15.000 kinderen het hele jaar ondersteunen. Dit betekent dat wij 2,4 mln liter willen inkopen: € 85.000. Helpt u ons mee om dit doel te bereiken?

Ons bestuur

Het onbezoldigde bestuur van Stichting Waterpas bestaat uit 8 enthousiastelingen.

Erik Juch

Erik is bestuurslid sinds de oprichting in 2001 en is actief op sponsoring. Van 2009 tot 2019 was hij voorzitter.

Birgitta Haesakkers

Birgitta is naast ambassadeur ook al jarenlang bestuurslid: sinds 2013.

Michiel de Haan

Michiel richt zich op fondsenwerving en de partneravond. Hij is bestuurslid sinds 2010.

Michel Karsdorp

Michel verzorgt de financiën van Stichting Waterpas en de nieuwsbrief. Hij is eind 2011 gestart als bestuurslid.

Joëlle Schneider

Joëlle is betrokken bij het bestuur sinds 2016 en verzorgt o.a. de verslaglegging van de vergaderingen.

Udo Uiterwijk

Udo is in 2019 toegetreden tot het bestuur. Hij onderhoudt als ex-directeur van Dutch Water Ltd de contacten met de diverse instanties in Kenia.

Erna Truijens

Erna is als communicatie expert verantwoordelijk voor de social media. Zij is sinds 2015 bestuurslid.

Leonard Gort

Leonard verzorgt sinds 2020 de internetsite en marketing. Hij is voorzitter sinds 2019.

Adres

Stichting Waterpas
Groen van Prinstererstraat 125
3354 BC Papendrecht

Fiscaal nummer: 8215.43.477

Contactgegevens

U kunt meehelpen door uw donatie over te maken op rekeningnr: NL 80 RABO 015 48 09 160 t.n.v. Stichting Waterpas. Wij houden u op de hoogte van de besteding van uw gift, wanneer u uw e-mailadres aan ons doorgeeft. Dit kan bij de overboeking of door een email te sturen naar info@stichtingwaterpas.nl

Verantwoording 2020

Januari

€ 6.318
210.100

Februari

€ 6.002
199.580

Maart

€ 4.153
138.100

April

€ 2.228
74.080

Mei

€ 5.461
181.580

Juni

€ 5.897
196.100

Juli

€ 6.258
208.080

Augustus

€ 6.018
200.100

September

€ 4.830
160.600

Oktober

€ 4.814
160.080

November

€ 4.815
160.100

December

€ 5.416
180.100

Doelstelling 2020

Ons doel voor 2020 is om € 85.000 aan sponsorgeld binnen te halen om 15.000 kinderen te steunen.

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

(1) Relatiebeheer met bedrijven en instellingen die al sponsoren of mogelijk willen gaan sponsoren.
(2) Verzorgen communicatie via internet en andere media om de doelgroepen te bereiken.
(3) Bijhouden van een accurate administratie en openbare verantwoording van de ontvangen en uitgegeven gelden.
(4) Wij streven ernaar om minimaal 1 maal per jaar een partner event te organiseren om op deze wijze de betrokkenheid van de partners te vergroten.

Sponsormogelijkheden

Voor 10 euro geeft u een kind al een jaar lang schoon drinkwater. U kunt ook een klas, school of weeshuis adopteren.